שאלות ותשובות

טלויזיות

ש': אין תמונה – מופיע "שלג" על המסך, או הכתובת "אין אות / No Signal".
ת'
: לחץ בשלט ה-TV על הכפתור Source וחפש את הערוץ המתאים (HDMI1 וכו'):

ש': התמונה הופכת לריבועים או נעצרת, והקול מקוטע.
ת'
: בעיה אופיינית לממיר הכבלים. פנה לשרות הלקוחות בחברת הכבלים.

ש': בחיבור מחשב לא עולה תמונה.
ת': הורד רזולוציה במחשב למינימום וחזור על הבדיקה / החלף את כבל ה- DVI/HD/VGA המחבר בין המחשב ל- TV.

ש': אין קול או אין תמונה.
ת': בדוק והדק חיבורי הכבלים בממיר וב- TV / נתק הממיר לדקה מהחשמל והחזר חזרה.

מוצרי חשמל – מקררים / מכונות כביסה / מקפיאים / מייבשים / מדיחים וכו'.

על המקרר להיות מאוורר מהצדדים ומאחור ומצויד במגן.

ש': דלת המקרר לא נסגרת.
ת': יש לבדוק האם משהו חוסם פיזית את הדלת כגון בקבוקים / סירים וכו' או לנסות להגביה את הרגליות הקדמיות, ולגרום שיפוע לאחור.

ש': הזעת יתר של המקרר.
ת': יש לוודא שהמקרר סגור והאם הגומיות צמודות לגוף המקרר / יש להימנע מפתיחת דלתות לזמן ממושך /
תופעה זו נפוצה בקיץ כשרמת הלחות גבוהה, במיוחד במקררים בעלי מדפי זכוכית.

ש': המקרר מייצר קרח על המוצרים במקפיא.רטפון מקרר
ת': אין אטימה במקפיא / דלת פתוחה לזמן ממושך (לנקות).

ש': המקרר מייצר קרח בתוך המוצרים במקפיא.
ת': לא תקלה – נובע מהמים שבמוצרים.

ש': המקרר מייצר קרח בתוך הפריזר.
ת': יש לנקות ולהימנע מפתיחת דלת ממושכת.

ש': מנורת מסנן המים דולקת בצבע כתום.
ת': יש להחליף מסנן תוך חודש.

ש': מנורת מסנן המים דולקת בצבע אדום.
ת': יש להחליף מסנן מידית ואח"כ לאפס את נורת הביקורת.

ש': הופעת כתמים שחורים על הבגדים בשימוש במכונת הכביסה.
ת': במידה ונוצרים על הבגדים כתמים שחורים הדומים לכתמי שמן, יש להפעיל את המכונה עם חומר מסיר אבנית
ללא בגדים בהתאם להנחיות המופיעות על גבי האריזה. לאחר ביצוע פעולה זו יש להפסיק ולעבוד עם מרכך הכביסה הנוכחי.
במידה והתקלה לא חזרה על עצמה, יש להחליף את סוג המרכך.

ש': מכונת הכביסה לא סוחטת.
ת': במידה והמכונה לא נכנסת למצב של סחיטה, יש לנקות את הפילטר: יש לנתק המכשיר מהחשמל,
לפתוח את הפילטר ובזהירות לנקות גופים זרים. לאחר מכן להפעיל שוב, במידה והתקלה חזרה – יש להזמין טכנאי.